Manifest voor Zuidwest

Delen

We zijn betrokken bij een programma in stadsdeel Zuidwest om de leefomgeving te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een integraal programma op het gebied van onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en participatie. Margriet neemt deel aan de Alliantie Sociale Samenhang en Participatie.    Vorig jaar hebben we samen met meer dan 100 bewonersorganisaties, scholen, woningbouwverenigingen en tal van maatschappelijke organisaties “Het verbond van Zuidwest” ondertekend. Er werd gehoopt op landelijke middelen om de problemen in Zuidwest aan te pakken. Maar helaas heeft het nieuwe kabinet geen nieuwe integrale wijkaanpak gelanceerd. Bij de vorming van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouder wordt Zuidwest niet genoemd in het lijstje “grote uitdagingen in en voor de stad”. Daarom is donderdagochtend 19 mei een manifest aangeboden aan Burgemeester van Zanen en de gemeenteraad met daarin een oproep om Zuidwest op te nemen in het coalitieakkoord en met een integrale aanpak de problemen in het stadsdeel aan te pakken. Burgemeester van Zanen heeft het manifest in ontvangst genomen en beloofd dit met de gemeenteraad te bespreken. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij ook verschillende raadsleden aanwezig waren en verder rond de 100 bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De foto’s zijn gemaakt door Martijn Beekman Illustratie door Maartje Schuurmans

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email