Open Inloop GGZ

De inloopfunctie GGZ van onze buurthuizen is toegankelijk en uitnodigend voor mensen met een psychische aandoening. Het is daarmee een laagdrempelige en vrijblijvende voorziening in de wijk, waar mensen geen stigma’s of vooroordelen ervaren. Het doel is ontmoeting, participatie aan de samenleving en activering.

Onze buurthuizen bieden een plek in de wijk waar mensen met GGZ-problemen terecht kunnen voor het stellen van (hulp)vragen, sociaal contact en een luisterend oor. Maar ook om gewoon binnen te wandelen voor een kop koffie en gezelligheid.

Onze activiteiten zijn vraaggericht. Dat houdt in dat er ruimte is voor jou om zelf activiteiten te ontplooien en je talenten te ontdekken. We richten ons op mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving, die zelfstandig wonen of in een instelling verblijven. Er is een buurthuismedewerker aanwezig die ondersteuning kan bieden en professioneel, veilig, doelmatig en cliëntgericht is. Ook zijn er ervaringsdeskundigen.

Ben jezelf ervaringsdeskundige en wilt je graag meewerken aan het herstel van anderen? We zijn benieuwd naar jouw verhaal en heten je van harte welkom om als vrijwilliger te ondersteunen in één van onze buurthuizen. Heb je een idee voor een leuke activiteit die je graag samen zou willen doen met buurtgenoten? Laat het ons weten en we denken graag met je mee.