Aanmelden

Voor wie bieden wij individuele begeleiding, dagbesteding en werktrajecten?

 • (Langdurig) werkloos zijn of nog nooit hebben gewerkt
 • Een Wajong-uitkering hebben
 • Een bijstandsuitkering hebben
 • Een opleidingstraject doen en een werkervaringsplaats zoeken
 • Psychiatrische of (psycho-)sociale problemen hebben
 • Verslavingsproblematiek hebben
 • In een rustige beschutte omgeving willen werken
 • Een arbeidsritme willen opbouwen
 • Een nuttige dagbesteding zoeken
 • Uit hun isolement willen komen en weer willen deelnemen aan de samenleving
 • Reclasseringstoezicht hebben
 • Dakloos zijn of zijn geweest
Wij werken voor de begeleidingstrajecten en de arbeidsmatige dagbesteding met indicaties, hierbij kun je denken aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Forensische Zorg (FZ), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Persoons Gebonden Budget (PGB). Daarnaast werken wij voor opdrachtgevers zoals Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, Reclassering Fivoor. Voor de Entreestages hebben wij een overeenkomst met ROC Mondriaan.
Tijdens een intakegesprek zullen we altijd vragen of je al een indicatie hebt. Wanneer deze niet hebt, kunnen we je helpen om deze aan te vragen. Mocht je niet in aanmerking komen voor een indicatie, dan proberen we altijd samen met jou te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om een traject bij Schroeder te kunnen volgen. Voor de werktrajecten werken wij in opdracht van Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg en het UWV.

Aanmelden traject (ook voor verwijzers)

Wil je jezelf of iemand anders aanmel- den voor een werk- of begeleidings- traject bij Schroeder, dat kan via on- derstaande knop. Je wordt gevraagd om een aantal gegevens in te vullen, waarna contact wordt opgenomen voor een intakegesprek.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)/ Rapportage tevredenheidsenquête deelnemer(s)

Het klanttevredenheidsonderzoek onder onze deelnemer(s) is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs in opdracht van de Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven.