Inloopspreekuren
Samen met een team van jobcoaches en trajectbegeleiders werkt ieder buurthuis aan wijkgerichte ondersteuning. De jobcoaches en trajectbegeleiders zijn werkzaam bij Schroeder en bieden inloopspreekuren aan voor wijkbewoners met vragen op het gebied van verschillende levensgebieden.

De inloopspreekuren

Deze zijn bedoeld voor wijkbewoners met vragen op het gebied van verschillende levensgebieden:

 • Inkomen
 • Financiën en administratie
 • Werk en opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie
 • Algemene dagelijkse levenshandelingen

Je kunt bij onze jobcoaches terecht voor een gesprek als je werk zoekt of interesse hebt in een stageplek of werkervaringsplek en behoefte hebt aan ondersteuning bij je zoektocht. De jobcoaches hebben contacten met verschillende werkgevers in Den Haag. Ze onderzoeken met jou wat je wensen en mogelijkheden zijn (link naar pagina over werktrajecten).

Onze individueel trajectbegeleiders (ITB-ers) bieden hulp bij herstel, behoud en ontwikkeling van je vaardigheden gedurende een begeleidingstraject. Doel is je te ondersteunen in persoonlijke en professionele ontwikkeling (link naar pagina over begeleidingstrajecten)
Ook zijn er werkervaringsplekken binnen onze organisatie die je misschien aanspreken.