Haags Ontmoeten

Twee bezoeker in een Schroeder buurthuis

Buurthuis Kerketuinenweg (stadsdeel Loosduinen) en buurthuis Loosduinsekade (stadsdeel Centrum) zijn aangesloten bij Haags Ontmoeten, een stedelijk initiatief dat plekken in de wijk biedt waar alle ouderen en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Je kunt er wijkgenoten ontmoeten, ervaringen delen en ontspannen. We bieden allerlei activiteiten aan waar ouderen aan mee kunnen doen.

De activiteiten ondersteunen Haagse ouderen om zo lang mogelijk hun vaardigheden te behouden. Daarnaast bieden we ondersteuning en advies aan ouderen en mantelzorgers met uiteenlopende behoeften en vragen op het gebied van langer thuis wonen, gezondheid en zinvolle dagbesteding.