Deskundig lid voor de Raad van Toezicht met financiële expertise.

VACATUREKENMERKEN

CONTACTPERSOON

ckoningbrabers@gmail.com

SAMENVATTING VACATURE

Schroeder van der Kolk is op zoek naar een enthousiast, deskundig lid voor de Raad van Toezicht met financiële expertise.

Wil je bijdragen aan hét ontwikkelbedrijf van Den Haag, een betrokken, veelzijdige, sociaal maatschappelijke onderneming die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, dan zoeken we jou.

UITGEBREIDE OMSCHRIJVING

De Stichting Schroeder van der Kolk (Schroeder) is een betrokken, veelzijdige, sociaal maatschappelijke onderneming en is een begrip in Den Haag en omstreken. In 1923 is Schroeder opgericht als charitatieve instelling, aanvankelijk gericht op werk en deelname aan de maatschappij voor psychiatrische patiënten. Schroeder is 100 jaar later een eigentijds mensontwikkelbedrijf dat staat voor participatie van sociaal kwetsbare mensen. Schroeder wil op een maatschappelijk betrokken en duurzame manier blijvend waarde toevoegen voor haar deelnemers en van betekenis zijn voor de sociaal economisch zwakkeren in de samenleving.
Schroeder biedt individuele begeleiding, arbeidsmatige dagbesteding – waaronder forensiche re-integratie – en werktrajecten aan een brede groep deelnemers met indicaties uit de WMO, Forensische Zorg, WLZ of met een PGB. In opdracht van de gemeente Den Haag en het UWV verzorgt Schroeder met veel aandacht voor persoonlijke omstandigheden van mensen werktrajecten, waarbij met werkervaringsplaatsen en jobcoaches mensen WerkFit worden gemaakt voor de reguliere arbeidsmarkt.
Schroeder gaat uit van de mogelijkheden, talenten en behoeften van haar cliënten. Doel is om hen verder te helpen in hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Samen wordt bekeken wat er nodig is om het doel te bereiken. Trajectbegeleiders begeleiden cliënten bij behoud, ontwikkeling en versterking van persoonlijke kwaliteiten en persoonlijke groei. Erkende praktijkopleiders begeleiden deelnemers op de werkvloer.
“Dankzij Schroeder krijgen wij de mogelijkheid alsnog nuttig voor een ander te zijn en dat heeft iedereen nodig in zijn leven om eigen waarde te hebben, zich nuttig te voelen in deze maatschappij.”
Schroeder focust op duurzaamheid. In 6 kringloop winkels krijgen spullen een tweede kans. Vijf Schroeder buurthuizen, ingericht in de kringloopwinkels, zijn gezellige en inspirerende ontmoetingsplekken voor Haagse burgers van alle culturen en leeftijden. Met de ‘technotheek’ – een sociaal uitleen- en adviescentrum voor mensen met geheugen en regie problemen – speelt Schroeder actief in op actuele maatschappelijke problematiek.

Organisatie
Bij Schroeder werken 80 medewerkers met een groot hart voor de deelnemers in verschillende teams en functies. Een deel werkt op basis van een gesubsidieerde baan. Ook beschikt Schroeder over een grote groep betrokken vrijwilligers. Binnen Schroeder heerst een ‘hands on’ cultuur. Schroeder heeft een omzet van ongeveer 6 miljoen euro en levert haar diensten voornamelijk in opdracht van de gemeente Den Haag. De directeur-bestuurder stuurt de organisatie aan in nauwe samenwerking met het MT, bestaande uit de manager Begeleiding & Werk en de manager Operaties. Schroeder heeft een betrokken en actieve Ondernemings- en Cliëntenraad. De kringloopwinkels zijn ondergebracht in een afzonderlijke stichting en worden geleid door filiaalleiders.
Het gaat bij Schroeder om betrokkenheid, ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap. Medewerkers en vrijwilligers zijn trots op Schroeder. Bevlogenheid en werkplezier zijn groot. Schroeder is een organisatie die enthousiasmeert, energie geeft en ook vraagt. Verbinding en vertrouwen vormen het vertrekpunt. De activiteiten van Schroeder zijn gericht op persoonlijke groei en vooruitgang van de deelnemers met als doel weer volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. De collectieve ambitie van Schroeder is maatschappelijke participatie, sociale acceptatie, circulaire duurzaamheid en welzijn in de wijk.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit drie personen. De Raad houdt toezicht op het bestuur, heeft de gebruikelijke eigen statutaire bevoegdheden, treedt op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De voorzitter staat in nauw contact met de bestuurder. De Raad vergadert regulier 6 keer per jaar. Tussen de vergaderingen worden de gebruikelijke overleggen gevoerd zoals bijvoorbeeld tussen voorzitter en bestuurder en tussen het lid in de financiële rol en de accountant. Ook is er eenmaal per jaar overleg tussen Raad van Toezicht en ondernemings- en cliëntenraad. De persoonlijke verhoudingen in de Raad zijn goed, evenals de verhouding met de bestuurder. Vertrouwen en verbinding staan centraal. Competenties, ervaring en expertise van de leden zijn complementair. De rollen en taken binnen de Raad zijn evenredig verdeeld.

Wie wij zoeken
I.v.m. de aflopende termijn van een van de leden zijn wij op zoek naar een lid met financiële expertise en ervaring.
De kandidaat die wij zoeken heeft een groot hart voor de deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van Schroeder. Naast de eigen specifieke expertise moeten kandidaten in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid en de operatie te overzien en te beoordelen.
Je straalt gezag uit, je stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je kunt de bestuurder (en je collega toezichthouders) uitdagen, motiveren en inspireren. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden. Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Schroeder.
Bij Schroeder zijn de lijnen tussen toezicht, bestuur, management en operatie kort. Het is om die reden cruciaal dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad samen met de stakeholders en vanuit de eigen rol als sterk team kan functioneren. Wij zoeken daarom kandidaten die bij uitstek goede teamspelers zijn met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit.
Het vergt moed om toezichthouder te willen zijn in een maatschappelijke onderneming met enerzijds een commerciële doelstelling en anderzijds met een ambitie om binnen een sociaal maatschappelijke context, hét mensontwikkelbedrijf te zijn in de Haagse regio. Een onderneming ook die voor haar omzet hoofdzakelijk afhankelijk is van een enkele grote, gemeentelijke opdrachtgever. Het is echter juist dan, dat een goede toezichthouder vanuit zijn expertise en persoonlijk netwerk het meest kan bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de Schroeder. De toezichthouder bij Schroeder kan vanuit zijn toezichthoudende taak én vanuit het partnership met de bestuurder, zijn kennis, ervaring en netwerk inbrengen om Schroeder, samen met bestuur, management en
medezeggenschap, op een strategisch pad te brengen en te houden op weg naar een minder kwetsbare toekomst.

Profiel van het lid RvT
Wij zoeken een lid van de Raad van Toezicht met kennis en expertise op het gebied van financiën. Ervaring als toezichthouder is een pré, evenals een afgeronde leergang toezicht. De Raad vindt een aantoonbaar maatschappelijk engagement van de kandidaat en een aansprekende visie op de mogelijke (financiële) ontwikkeling van Schroeder belangrijk. Je hebt voldoende tijd voor Schroeder en bent bereid je voor twee termijnen van vier jaar aan Schroeder te verbinden.
Ons aanbod voor geschikte kandidaten
Een toezichtfunctie met impact bij een organisatie die midden in de Haagse samenleving staat en waarin je een grote bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van sociaal kwetsbare mensen. De vergoeding voor de leden bedraagt € 1.400,- per jaar.
Reactie en informatie
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via een mail aan de voorzitter. Een referentenonderzoek evenals een VOG maken onderdeel uit van de procedure. Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met de voorzitter Claudia de Koning (ckoningbrabers@gmail.com).

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email