Jongeren nu, arbeidsmarkt morgen

Delen

Jongeren nu, arbeidsmarkt morgen

Op 8 december 2015 was Schroeder aanwezig op het congres Geslaagd in het vak 2.0. Geslaagd in het Vak maakt zich sterk om onderwijs en arbeidsmarkt in Haaglanden te verbinden. Het congres was georganiseerd in opdracht van Ingrid van Engelshoven (wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd, Onderwijs en Rabin Baldewsingh (wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak, Sport) rondom het thema loopbaanoriëntatie.

Er zijn veel vorderingen gemaakt op het gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de regio. Op het gebied van loopbaan oriëntatie kan er nog een en ander ontwikkeld worden. Het is voor sommige jongeren al lastig om op jonge leeftijd de juiste studie keuze te maken. Professor pedagogiek Marinka Kuijpers legt ook uit dat dit komt door de hersenontwikkeling van jongeren die anders werkt. De keuzes zijn op korte termijn gericht. Deze verkeerde studiekeuzes kosten jaarlijks 7 miljard euro. Docenten vertellen nog steeds over het vak, terwijl veel banen van nu in de toekomst niet meer bestaan.

Op het congres kwamen ruim 200 mensen bijeen. Schroeder was aanwezig met een kraampje op de informatiemarkt. We kregen zelfs een compliment dat we het leukste kraampje hadden!

Veel mensen waren geïnteresseerd in de mogelijkheden die Schroeder biedt. Zo zijn er jongeren die uitvallen en waar organisaties naar zoeken waar ze deze kunnen plaatsen.
Schroeder heeft een groot aanbod aan stageplekken. Zo werken we alweer een tijdje samen met Mondriaan, project Werkmaat. Dit zijn jongeren die een rugzak hebben en tijdelijk even een opstap nodig hebben naar een reguliere opleiding. Mondriaan en Schroeder bieden meer begeleiding en aandacht om ze te stimuleren hun startkwalificatie te halen.

Plenaire sessie, debat en vragen

Het programma werd geopend door dagvoorzitter Kamran Ullah. Na een welkomstwoord van Leonard Geluk (Voorzitter CvB van De Haagse Hogeschool), gaf prof. dr. Marinka Kuijpers (lector pedagogiek van de beroepsvorming bij De Haagse Hogeschool) een inleiding op het thema: Op weg naar de arbeidsmarkt van 2032!

Tijdens het debat dat erop volgde, kregen zes debatsprekers (Monaïm Benrida – Ministerie OCW, Marinka Kuijpers – De Haagse Hogeschool, Hans Ligtenberg – InHolland Delft, Nicky Nijhuis – JOB, Kim Schofaerts – MKB en Nolly van der Zeijden – Parnassia) en de aanwezigen in de zaal de kans om actief hun mening te geven. Naast de beschikbare microfoons werd ook gebruik gemaakt van Buzzmaster. Via de interactieve Buzzmaster app kon iedereen via zijn smartphone of tablet antwoord geven op de gestelde vragen, die gericht waren op aandacht voor jongeren, onderwijs en loopbaanoriëntatie. De resultaten werden direct live weergegeven op het scherm.

Werkateliers

Geïnspireerd door deze vragen en elkaars antwoorden, zwermde de groep aanwezigen na het debat uit naar twaalf verschillende werkateliers. In het Jongerenstadslab lieten studenten hun eigen stem horen over wat zij nodig hebben om goede loopbaankeuzes te maken.

Hoe nu verder

Gemeente Den Haag heeft alle tips en tops uit de werkateliers verzameld. Dit en ander materiaal dat uit de werkconferentie is gekomen, wordt de komende jaren gebruikt om nog scherper in te zetten op loopbaan oriëntatie –en begeleiding, schooluitval te verminderen en jeugdwerkeloosheid tegen te gaan.

Wilt u het volledige verslag van de dag lezen? Of bent u geïnteresseerd in een van de verslagen van de werkateliers? Dan kunt u die opvragen via info@geslaagdinhetvak.nl.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email