Cliëntenraad

 

Binnen Schroeder zijn cliënten of wel passanten werkzaam.

Een passant is een persoon die bij Schroeder een traject volgt. Alle passanten zijn vertegenwoordigd in een cliëntenraad.

De cliëntenraad bestaat uit een aantal passanten die dagelijks bij Schroeder aan het werk zijn. De cliëntenraad zorgt ervoor dat elke passant een stem heeft. Zij vertalen alle opmerkingen van de werkvloer naar het management. Op deze manier werken we samen om een zo optimaal mogelijke invulling aan de diverse trajecten te geven.

De cliëntenraad vergadert op regelmatige basis met de directie. De voorzitter van de cliëntenraad is Eve Bardin, bereikbaar op het volgende email adres: clientenraad@schroeder.nl