U zelf aanmelden

Iedereen is welkom bij Schroeder.

In de 90 jaar die Schroeder bestaat heeft Schroeder al veel mensen geholpen bij de ontwikkeling van hun vaardigheden. Als u zich wilt ontwikkelen op het gebied van uw werknemers- sociale en/of vakvaardigheden waardoor u beter kunt participeren in de samenleving, dan bent u bij Schroeder aan het juiste adres.

Wij zijn er voor mensen die:

  • (Langdurig) werkloos zijn of nog nooit hebben gewerkt.
  • Psychiatrische of (psycho-)sociale problemen hebben.
  • Een opleidingstraject doen en een werkervaringsplaats zoeken.
  • In een rustige beschutte omgeving willen werken.
  • Een arbeidsritme willen opbouwen en een nuttige dagbesteding zoeken.
  • Uit hun isolement willen komen en weer willen deelnemen aan de samenleving.
  • Een Wajong-uitkering hebben.
  • Reclasseringstoezicht hebben.
  • Dakloos zijn of zijn geweest.
  • Verslavingsproblematiek hebben.

De begeleiding bij Schroeder is niet kosteloos. Vandaar dat wij uw aanmelding eerst bekijken op mogelijkheid van en financiering door bijv. AWBZ of PGB (Persoonsgebonden Budget), de gemeente Den Haag (dSZW of OCW) of Reclassering.

Als bij uw aanmelding nog niet bekend is onder welke financiering u zult vallen dan kan Schroeder ondersteuning bieden bij het aanvragen en onderzoeken van de financiering.
U, of uw begeleider, kan een afspraak maken voor een intakegesprek met een van onze trajectbegeleiders. U kunt hiervoor contact opnemen met onze zorgadministratie via 070 330 02 22 of per email: zorgadministratie@schroeder.nl