Wat kunt u van Schroeder verwachten

Het uitgangspunt bij Schroeder is dat wij uitgaan van wat iemand kan en niet van wat iemand (nog) niet kan.

Schroeder biedt trajecten aan waarbij de persoonlijke ontwikkeling voorop staat.
Daarom bestaat een traject uit:

  • Een trajectbegeleider om u te begeleiden bij de ontwikkeling en versterking van uw persoonlijke kwaliteiten (en deze te behouden);
  • Werkbegeleiding op de werkvloer om u de vakvaardigheden en werknemersvaardigheden aan te leren;
  • Een traject dat is afgestemd op uw lichamelijke en psychische gesteldheid;
  • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en uw leerdoelen;
  • De mogelijkheid om werknemersvaardigheden en/of vakvaardigheden te leren.

Schroeder werkt met de participatieladder. De Participatieladder is een meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre iemand mee doet in de samenleving en hoe groot de afstand is naar een betaalde baan. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Het streven is altijd om zo hoog mogelijk op de participatieladder te komen. Dit kan behaald worden door stabiel op een trede te blijven of één of meerdere treden omhoog te klimmen op de ladder.

participatieladder

Bij Schroeder zijn trajecten altijd tijdelijk en de trajecten hebben als doel om u verder te helpen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Schroeder biedt, voor bepaalde doelgroepen, naast dagbesteding ook deelname aan de Stamtafels van het ROC Mondriaan. Hier kunt u Nederlandse les krijgen of uw computervaardigheden ontwikkelen.