Participatie

Schroeder is een Mensontwikkelbedrijf en helpt u (weer) actief aan de maatschappij te kunnen deelnemen.

Binnen de bedrijfsfilosofie van Schroeder is het motto “Werken leer je door te werken”. Hierbij staat het behoud, herstel en ontwikkeling van iemands vaardigheden centraal.

Bij Schroeder kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht om werkervaring op te doen en te werken aan de ontwikkeling en versterking van de individuele persoonlijke kwaliteiten. Zoals u allicht zult begrijpen is het volgen van een traject en de begeleiding niet kosteloos. Wij zullen samen met u kijken naar de mogelijkheden voor een financiering van uw traject, dit kan bijvoorbeeld via AWBZ of PGB (Persoonsgebonden Budget), de gemeente Den Haag (dSZW of OCW) of Reclassering.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een financiering, dan proberen wij altijd samen met u te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om een traject bij Schroeder te kunnen volgen.

Wij bieden:

 • Leerwerktrajecten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmatige dagbesteding met activiteiten die speciaal zijn opgezet voor bepaalde doelgroepen.
 • Werkervaringsplaatsen voor opleidingstrajecten.
 •  

  Behoud, herstel en ontwikkeling van uw vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten staan bij Schroeder centraal.

  Daarom krijgt u bij ieder traject:

 • Een trajectbegeleider om u te begeleiden bij de ontwikkeling en versterking van uw persoonlijke kwaliteiten (en deze te behouden).
 • Werkbegeleiding om u de vakvaardigheden en werknemersvaardigheden aan te leren.
 • Een traject dat is afgestemd op uw fysieke en psychische gesteldheid.
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en uw leerdoelen.
 • De mogelijkheid om werknemersvaardigheden en/of vakvaardigheden te leren.
 •  
  Zowel beschut werken als werken in een dynamische omgeving is mogelijk.