Werkfit

Het Werkfit traject van Schroeder

Binnen het Werkfit traject wordt ernaar gestreefd om met begeleiding van jobcoaches mensen in 6 maanden weer terug te laten stromen in het reguliere werkveld.

Dit doen wij door het bieden van werkervaringsplekken binnen Schroeder, het versterken van de persoonlijke kwaliteiten en door eventuele belemmeringen weg te nemen. Tijdens het gehele traject wordt er intensieve ondersteuning geboden door een jobcoach en is er ruimte voor het volgen van cursussen, trainingen en het behalen van certificaten om weer Werkfit te worden.
In de gehele periode zal met de jobcoach worden gekeken naar wat iemands mogelijkheden zijn. Na 6 maanden wordt er een match gemaakt met een werkgever, waarna de jobcoach nog voor maximaal 2 jaar ondersteuning kan blijven bieden bij de nieuwe werkgever.

Ben je enthousiast geworden voor het Werkfit traject?
Geef je dan per e-mail op voor één van de wekelijkse informatiebijeenkomsten!

Zilverstraat 40, Den Haag
Mail: werkfit@schroeder.nl
Tel.nr voor informatie: 070 330 02 22
(vraag naar de Jobcoaches)