AVG

Aanvulling Algemene Voorwaarden t.b.v. AVG

Onze Bedrijfsgegevens

Stichting Schroeder van der Kolk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

 

Stichting Schroeder van der Kolk

Stichting Schroeder van der Kolk heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Hij/zij is te bereiken via info@schroeder.nl

Stichting Schroeder van der Kolk en uw gegevens

Stichting Schroeder van der Kolk neemt het verzamelen van uw gegevens serieus. Hiervoor is iedere medewerker en passant ingelicht en hebben een brief overhandigd gekregen.

Welke gegevens verzameld worden en de duur en reden van registratie

Stichting Schroeder van der Kolk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Schroeder van der Kolk bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is voorgeschreven of niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens verzamelt zijn.

Beveiliging die wordt toegepast voor de geregistreerde gegevens

Stichting Schroeder van der Kolk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op .Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schroeder van der Kolk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Het recht van inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien-, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Schroeder van der Kolk.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schroeder.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart (zie een voorbeeld), dit ter bescherming van uw privacy. Na een positieve identificatie wordt de kopie van het identiteitsbewijs direct vernietigd. Wij reageren zo snel mogelijk; maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Het recht om een klacht in te dienen

Stichting Schroeder van der Kolk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Schroeder van der Kolk is te bereiken via info@schroeder.nl of per post:Stichting Schroeder van der Kolk
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Zilverstraat 40
2544 ER Den Haag

Grondslagen verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens door Stichting Schroeder van der Kolk vindt plaats voor het volgende

  • U heeft toestemming verleent voor verwerking van uw persoonsgegevens.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen.


Teamviewer QS