ANBI

Schroeder heeft een ANBI-status:

De Belastingdienst heeft Schroeder aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor bedrijven of particulieren die Schroeder een warm hart toedragen en een schenking doen kunnen gebruik maken van fiscale voordelen.

Hoofdlijnen Jaarplan 2018

Beloningsbeleid

Jaarverslag 2017

Staat van Baten en Lasten 2017

Balans 2017

Jaarverslag 2018