Gemeente Rotterdam

Stichting Dr. Schroeder van der Kolk bedrijvenWie zijn wij?
Stichting Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven (kortweg Schroeder) is bekend van de kringloopwinkels en als mensontwikkelbedrijf voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Schroeder biedt dienstverlening die allen bijdragen aan de drie pijlers waarop het bedrijf is gebouwd: werkgelegenheid, duurzaamheid en armoedebestrijding.

Onze aanpak
Schroeder biedt individuele (ambulante) begeleiding en (arbeidsmatige) dagbesteding. De methodiek die Schroeder hanteert bij de begeleiding van haar deelnemers, is gebaseerd op de rehabilitatiemethodiek. Het uitgangspunt hierbij is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van de deelnemers en niet naar de onmogelijkheden. Naast de rehabilitatiemethodiek werkt Schroeder met de Participatieladder en de Zelfredzaamheidsmatrix.

Een werkbegeleider biedt coaching en begeleiding op de werkvloer. Ook wordt de deelnemer door de werkbegeleider gecoacht op het aanleren van vakvaardigheden en werknemersvaardigheden. Alle deelnemers krijgen een individuele trajectbegeleider die hen begeleiding biedt bij de persoonlijke ontwikkeling op verschillende leefgebieden zoals zelfzorg en gezondheid, financiën en sociaal en persoonlijk functioneren.

Schroeder streeft naar een divers en breed aanbod van werkplekken waarbinnen deelnemers hun persoonlijke en werknemersvaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. Deze werkplekken variëren van zeer laagdrempelig in een beschermde (beschutte) omgeving waarbinnen mensen veel begeleiding krijgen, tot werkplekken die vergelijkbaar zijn met reguliere arbeidsplaatsen (open setting), en die meer zelfstandigheid en sociale vaardigheden van de deelnemers vragen.

Contactgegevens
Zorgadministratie 070-3300222
zorgadministratie@schroeder.nl

 

Website: www.schroeder.nl

Werkzaamheden in:

Gebied Preferent of Standaard?
4.Feijenoord Standaard