Over ons

De Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven (Schroeder) is een mensontwikkelbedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk kunnen.

Voor alle werkzoekenden geldt één belangrijk doel: het opdoen van werkervaring en het ontwikkelen en versterken van de persoonlijke kwaliteiten. Dit vergroot immers de mogelijkheden op de (reguliere) arbeidsmarkt. Bij Schroeder worden de werkzaamheden zowel intern als extern verricht. Het contact met de klanten/consumenten vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Een werkzoekende kan werken op één van de activiteiten van Schroeder. Deze activiteiten zijn marktgericht en bieden de burgers in Den Haag en omgeving mogelijkheden om geld te besparen door het hergebruik van goederen, door betaalbare diensten in en om het huis te verzorgen en door advisering en steun bij energiebesparing.

Alle activiteiten van Schroeder zijn ondersteunend aan het ontwikkelen van werkzoekenden. Sterker nog, zonder de activiteiten kan er geen sprake zijn van het ontwikkelen van mensen. Het begeleiden van mensen (het primaire proces van Schroeder) is dus onlosmakelijk verbonden aan het secundaire proces (de activiteiten). Toch dienen de activiteiten van Schroeder – zoals de kringloopwinkels, de fietsen- en houtwerkplaats, etc – aan meer eisen te voldoen dan alleen het genereren van werk voor werkzoekenden. Alle activiteiten dienen namelijk marktgericht en –conform ingericht te zijn en te voldoen aan de pijlers waar de organisatie op gebouwd is:

  • Werkgelegenheid.
  • Armoedebestrijding.
  • Bevorderen van duurzaamheid.
  • Bevorderen van sociale cohesie in de wijken.