Onze partners

Schroeder werkt samen met diverse partners:

 

 • Ketenpartners: Dit zijn de (semi)overheidsorganisaties waar wij mee samenwerken in participatie- en re-integratietrajecten.
 • Collega-partners: Dit zijn de hulpverlenende organisatie in de zorg, opvang en welzijn, waar wij vooral mee samenwerken in arbeidsmatige dagbesteding.
 • Bedrijfspartners: Dit zijn bedrijven die met ons samenwerken in re-integratietrajecten.

Ketenpartners

Samenwerking met ketenpartners is bedoeld om zoveel mogelijk werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, een goede, passende (werk)plek en begeleiding te bieden. Onze ketenpartners in Den Haag en omstreken zijn:

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag is een belangrijke partner voor Schroeder. Schroeder plaats in opdracht van de gemeente werkzoekenden op een passende (leer)werkplek in de organisatie. In deze samenwerking heeft Schroeder te maken met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW).

Voor de dienst SZW is het belangrijk dat werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen en de juiste begeleiding krijgen. Het uiteindelijke doel van deze trajecten is: doorstroming naar een betaalde baan. De werkzoekenden worden getraind op hun werknemersvaardigheden, zodat de kans op een betaalde baan groter wordt. Jaarlijks plaatst de Dienst SZW meer dan 260 werkzoekenden in een traject bij Schroeder.

Ook voor de dienst OCW voert Schroeder opdrachten uit, het gaat dan om dagbesteding speciaal voor mensen uit de Haagse samenleving met grote problemen. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met psychische en/of verslavingsproblemen, dak- en thuislozen of mensen met andere problemen, die dusdanig groot zijn dat werken op dit moment niet aan de orde is. Bijvoorbeeld jongeren van de Raad van de Kinderbescherming en ex-gedetineerden, maar ook het Matroesjka project (2010-2012) dat in 2013 de Kartiniprijs kreeg. Dit was een speciaal project voor Moeders met een geringe maatschappelijke en psychosociale weerbaarheid.

Andere ketenpartners

Ook met andere (semi-)overheidspartners heeft Schroeder samengewerkt bij opdrachten:

 • Gemeente Rijswijk (DSW)
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Ministerie van Justitie (forensische zorg)
 • Penitentiaire Inrichting Haaglanden, locatie Zoetermeer: Huis van Bewaring en een Inrichting voor Stelselmatige Daders.
 • Reclassering Nederland: Reclasseringsorganisatie in Den Haag.
 • Zorgkantoor Haaglanden (uitvoeringsinstantie van de AWBZ) en het UWV.
  In alle gevallen gaat het hier om inkoop van arbeidsmatige dagbesteding en/of trajecten in het kader van activering.

Collega-partners

Schroeder werkt samen met collega-partners. Dit zijn hulpverlenende organisaties die zich ook inzetten om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, om ze weer te helpen aan een zinvolle dagbesteding en begeleiden in het opbouwen van een arbeidsritme. Deze organisaties bieden vaak ook woonbegeleiding en andere maatschappelijke opvang.

 • Kompassie: Biedt hulp en ondersteuning aan mensen met een GGZ-ervaring. Kompassie heeft informatie, kennis en ervaring die mensen kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes of het aanpakken van lastige situaties. Kompassie houdt wekelijks spreekuur in de Zilverstraat.
 • Leger des Heils: Goodwillwerk; Nachtopvang voor dak- en thuislozen.
  Dit betreft voornamelijk arbeidsmatige dagbesteding.
 • Kessler Stichting: Nachtopvang voor dak- en thuislozen.
  Een aantal cliënten neemt regelmatig deel aan het Dak- en Thuislozenproject van Schroeder. Op deze wijze wordt een dagelijks ritme opgebouwd en groeit de eigenwaarde en motivatie weer tijdens deelname aan de activiteiten.
 • Anton Constandse Den Haag: Woonbegeleiding voor mensen met een langdurige psychische beperking.
 • Parnassia Bavo Groep: GGZ instelling in Den Haag en omgeving.
 • Brijder verslavingszorg: Verslavingszorg. Onderdeel van de Parnassia Bavo Groep.
 • Middin: Begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel en ouderen.

Bedrijfspartners

Samenwerking met organisaties uit het bedrijfsleven ligt met de nieuwe wetgeving steeds meer voor de hand. Met de komst van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en Social Return On Investment, kunnen wij door samenwerking onze bedrijfspartners de mogelijkheid bieden dat zij kunnen voldoen aan de maatschappelijke eisen van deze tijd.

Werkgevers die hun werknemer een re-integratietraject op maat aan willen bieden of met ons willen samenwerken om nieuwe initiatieven te ontplooien, zijn bij Schroeder altijd welkom.

Re-integratiebedrijven die op zoek zijn naar een werkplek voor een kandidaat om weer ‘even op adem’ te komen, zijn ook bij ons aan het juiste adres.