Geschiedenis

De Haagse Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven bestaat sinds 1923.

 
Het begon als een charitatieve instelling met giften van rijke weldoeners gericht op werk voor psychiatrische patiënten en hun deelname aan de maatschappij. Met de economische vooruitgang van na de oorlog en bijbehorende verzorgingsstaat veranderde het karakter van Schroeder meer naar een welzijns- en zorgorganisatie.
Sinds het begin van de crisis in 2008 heeft Schroeder de bakens verzet en heeft het arbeids- en marktgericht denken en werken zijn intrede gedaan. Kenmerkend aan Schroeder is dat zij gedurende haar hele bestaan altijd grote betrokkenheid met de sociaal kwetsbaren in onze samenleving heeft gehad. Bij ons kon en kan iedereen terecht! Anno nu zijn wij een mensontwikkelbedrijf in de regio Den Haag en omstreken, die op een maatschappelijk betrokken en duurzame wijze waarde wil toevoegen voor haar klanten en de sociaal-economisch zwakkeren in onze samenleving. In alle activiteiten die wij uitvoeren willen wij bijdragen aan werkgelegenheid, duurzaamheid en armoedebestrijding.
 
Prof. Dr. J.L.C. Schroeder van der Kolk

DRSCHROEDER

Onze stichting is vernoemd naar Prof. Dr. J.L.C. Schroeder van der Kolk (1797 – 1862). Hij was hoogleraar anatomie en fysiologie aan de Universiteit Utrecht en stond als psychiater aan de wieg van de krankzinnigenwet van 1841. Mede dankzij hem kreeg de psychiatrie in de 19e eeuw vorm als nieuwe sociale en wetenschappelijke institutie. Het geijkte beeld is dat de Nederlandse psychiatrie, net als andere wetenschappen, achterbleef bij de grote hervormingsbewegingen in Europa. Maar Schroeder van der Kolk voerde de nieuwe ideeën over de zorg voor krankzinnigen al vroeg in. Toen Schroeder aan het eind van de 18e eeuw in Friesland geboren werd, waren er alleen een paar gast- en dolhuizen waarin ‘razenden’ en ‘dollen’ onder erbarmelijke omstandigheden opgesloten werden.

In 1862, het jaar van Schroeder’s dood, waren er zo’n 11 geneeskundige gestichten voor krankzinnigen, bestond er een Krankzinnigenwet (1841) en kende het land een inspectie voor de krankzinnigengestichten. Schroeder van der Kolk had in dit alles mede de hand gehad, onder meer als aanstichter, ideoloog en uitvoerder. Hij was wellicht hervormer ’tegen wil en dank’, tegelijkertijd blijkt toch hoe wezenlijk zijn bijdrage is geweest. Bovendien gaf Schroeder een belangrijke aanzet tot de vernieuwing van het klinisch-anatomisch en neurologische onderzoek in ons land, een kant van de Utrechtse hoogleraar die vaak onderbelicht is gebleven.
In mei 2012 is er een biografie verschenen van Schroeder van der Kolk met de titel “J.L.C. Schroeder van der Kolk en het ontstaan van de psychiatrie in Nederland” van de auteurs Joost Vijselaar en Timo Bolt (ISBN: 9789461055620).