Organisatie

Missie

Schroeder biedt arbeidsmatige activiteiten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten behoeve van het herstel, behoud en ontwikkeling van iemands arbeidsmogelijkheden.

Visie

Bij de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan wij uit van individuele wensen, behoeften en mogelijkheden tot ontwikkeling.
Deze missie en visie geven aan dat alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Schroeder terecht kunnen om werkervaring op te doen en te werken aan de ontwikkeling en versterking van de individuele persoonlijke kwaliteiten.

Bestuur

Het bestuur heeft de leiding over de voorbereiding en uitvoering van de strategie van Schroeder, de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de bedrijfsvoering.
Het bestuur overlegt wekelijks met de manager operatie en de manager financiën over de Schroederstrategie en de realisatie daarvan. Daarnaast is er overleg met de Raad van Toezicht die het bestuur controleert en adviseert. Omdat het bestuur gelooft dat tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van de dienstverlening, werkt het bestuur nauw samen met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Daarnaast bezoekt het bestuur regelmatig de Schroederlocaties om contact te houden met de werkvloer.
Het bestuur wordt momenteel gevormd door Margriet ten Hove, directeur a.i.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt zicht op de algemene gang van zaken binnen Schroeder, het beleid en de werkzaamheden van het bestuur. Momenteel bestaat de Raad uit de volgende personen:

Dhr. Ir. J.W.M. Borgsteede (Voorzitter)
Mw. drs. V.R.E. Verdegaal
Dhr. drs. J.L.M. Kallenberg