MVO samenwerking

Hoe duurzaam is uw organisatie?

 
Laten we nuchter blijven. Duurzaamheid betekent op lange termijn voortbestaan en dat begint met het genereren van omzet en marge.

We voelen aan dat deze definitie wel juist is, maar anno nu ook wel erg eng. Evenzogoed dient u zich aan de wet te houden – in binnen- en in buitenland -, betrouwbare leveranciers te vinden, goede medewerkers te binden en überhaupt met alle stakeholders in uw omgeving een win-win relatie aan te gaan.

We hebben voor u een eenvoudige checklist gemaakt om die relaties te toetsen. Aan de hand van de checklist kunt u uw processen praktisch toetsen. Omdat we de processen van uw organisatie natuurlijk niet kennen, hebben we praktische voorbeelden gekozen.

Ga eens met uw collega’s overleggen over de dagelijkse praktijk van uw processen. Praat met managers en medewerkers over de uitkomsten en zoek naar meetbare resultaten!

Voeg de antwoorden en de meetwaarden samen en u heeft een redelijke betrouwbare nulmeting gemaakt.

Uw voordeel

MVO is niets anders dan uw bestaande processen (bijvoorbeeld zoals opgenomen in ISO9001) te toetsen op basis van wensen, eisen en verwachtingen van alle stakeholders. Bij elke toets moeten de stakeholders een ‘win’ ervaren, maar uw organisatie natuurlijk ook!

Toets de win van uw stakeholders én de win voor uw organisatie. Is er geen win-win situatie te vinden, dan is dat deel van het proces bijna per definitie niet duurzaam. Eén der partijen zal dan een keer afhaken, omdat het meer kost dan oplevert (de win hoeft overigens niet altijd in euro’s te worden uitgedrukt).

Uw voordeel van MVO is een doelmatiger en doeltreffender organisatie en voortbestaan op lange termijn. Indien u een gratis Checklist MVO wilt ontvangen stuur dan een email naar info@schroeder.nl.