Schroeder is een erkend leerbedrijf

11
mei
2020

Schroeder werkt in dat kader nauw samen met SBB. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Het SBB heeft de volgende taken:
• Het erkennen en begeleiden van leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit
• Het maken van afspraken over wat een student moet weten en kunnen om een diploma te behalen
• Het leveren van feiten en cijfers over trends en ontwikkelingen in de verschillende bedrijfssectoren
• Het adviseren van het ministerie van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Het SBB is in 2015 ontstaan uit een fusie tussen verschillende kenniscentra die zich bezighielden
met erkenning van leerbedrijven en de kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs zoals Calibris voor zorg en welzijn en Ecabo voor administratieve beroepen.

Schroeder heeft momenteel een groot aantal erkenningen als leerbedrijf, nl.:
• Zorg en Welzijn, waaronder agogisch medewerker GGZ
• Transport en Logistiek
• Detailhandel
• Bouw-Hout
• Horeca
• (Bedrijfs)administratie
• Receptie en secretariaat
• ICT –support
• Marketing en Communicatie
• Managementassistent

Een aantal werkbegeleiders is erkend leermeester, zodat de kwaliteit van de praktijkbegeleiding gewaarborgd is.