Werkfit bij Schroeder!

27
aug
2019

Vanuit de gemeente Den Haag is het Werkoffensief +500 gestart om een groot aantal mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben aan het werk te helpen. Zij richten zich hierbij op inwoners welke langdurig in de bijstand zitten. In Den Haag zijn er ongeveer 22.000 mensen die langer dan 18 maanden een bijstandsuitkering hebben, waarvan ongeveer 11.000 mensen deze sinds 2012 of langer hebben.
Met veel van deze mensen is er in de afgelopen jaren weinig contact geweest over re-integratie of scholing. Met het Werkoffensief +500 wordt hier verandering in gebracht (bron: Gemeente Den Haag, Werkoffensief +500).

In opdracht van  de gemeente begeleiden we vanuit Schroeder mensen vanuit de bijstand naar werk. Dit doen wij met ons Werkfit traject.