Maatschappelijke Opvang

Schroeder biedt in opdracht van diverse opdrachtgevers maatschappelijke opvang.

De kerntaak van de maatschappelijke opvang is het bieden van een (tijdelijk) verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd. Dit is soms gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis. Het betreft mensen die al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en in een aantal gevallen niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
Cliënten in de maatschappelijke opvang kampen vaak met meerdere, elkaar beïnvloedende problemen, zoals een combinatie van dak- en thuisloosheid, geweldsproblematiek, schulden, opvoedingsproblemen, psychiatrische, somatische en/of verslavingsproblemen en/of werkloosheid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding.

Specifieke projecten:

Winteropvangregeling:
Schroeder biedt samen met het Leger des Heils in opdracht van de Gemeente Den Haag de winteropvang aan. Als het buiten te koud wordt en het risico op onderkoeling of bevriezing te groot is, gaat de winteropvang regeling in.
De GGD Den Haag bepaalt samen en tegelijk met de GGD’en in de gemeenten Utrecht, Rotterdam en Amsterdam wanneer de winteropvang regeling van start gaat.
De winteropvang is bedoeld voor Haagsche dak- en thuislozen die zelf niet in staat zijn om alternatieven te vinden voor onderdak bij aanhoudende winterkoude.
Het gaat om tijdelijke extra opvang naast de reguliere opvang van 125 bedden.
De opvang wordt gerealiseerd op de Zilverstraat 40 Den Haag.

Asielzoekers
In opdracht van de Gemeente Den Haag biedt Schroeder tijdelijke opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat hier om de bed- brood- bad voorziening.
De opvang wordt gerealiseerd op de Zilverstraat 40 Den Haag.